SOI CẦU CHẠM ĐỀ MIỀN BẮC

Bạn sẽ nhận được  CHẠM  ĐẶC BIỆT  Miền Bắc đẹp nhất và VIP nhất của ngày hôm nay mà chúng tôi đã tập trung phân tích, chọn lọc dựa trên kết quả XSMB và chọn lọc kỹ nhất.

 

✔ (1000k)

✔ Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày !

(Các bạn sẽ nhận được số trong thời gian từ 9h00 đến 18h00 mỗi ngày)

THỐNG KÊ KẾT QUẢ SOI CẦU HÀNG NGÀY

NGÀY CHẠM GIẢI ĐẶC BIỆT MIỀN BẮC
KẾT QUẢ
14/8/2018 Chạm 8 86
13/8/2017 Chạm 5 --
12/8/2018 Chạm 7 77
11/8/2018 Chạm 0 60
10/8/2018 Chạm 3 --
09/8/2018 Chạm 7 17
08/8/2018 Chạm 3 --
07/8/2018 Chạm 3 23
06/8/2018 Chạm 2 --
05/8/2018 Chạm 9 --
03/8/2018 Chạm 5 --
02/8/2018 Chạm 3 38
01/8/2018 Chạm 2 28
31/7/2018 Chạm 3 36
30/7/2018 Chạm 6 --
28/7/2018 Chạm 5 --
27/7/2018 Chạm 3 31
26/7/2018 Chạm 5 56
25/7/2018 Chạm 5 --
24/7/2018 Chạm 6 --
23/7/2018 Chạm 8 86
22/7/2018 Chạm 9 92
21/7/2018 Chạm 5 --
20/7/2018 Chạm 3 --
19/7/2018 Chạm 1 17
18/7/2018 Chạm 9 69
17/7/2018 Chạm 9 --
16/7/2018 Chạm 6 --
15/7/2018 chạm 4 40
14/7/2018 Chạm 2 23
13/7/2018 Chạm 6 --
12/7/2018 Chạm 3 --
11/7/2018 Chạm 5 54
10/7/2018 Chạm 5 57
09/7/2018 Chạm 4 45
08/7/2018 Chạm 8 --
07/7/2018 Chạm 7 67
06/7/2018 Chạm 4 14
05/7/2018 Chạm 7 --
04/7/2018 Chạm 8 --
03/7/2018 Chạm 5 --
02/7/2018 Chạm 7 87
01/7/2018 Chạm 7 17
30/6/2018 Chạm 4  42
29/6/2018 Chạm 8 83
28/6/2018 Chạm 2 --
27/6/2018 Chạm 9 98
26/6/2018 Chạm 7 --
25/6/2018 Chạm 8 83
23/6/2018 Chạm 9 96
22/6/2018 Chạm 8 83
21/6/2018 Chạm 2 --
20/6/2018 Chạm 1 15
19/6/2018 Chạm 9 89
18/6/2018 Chạm 4 --
17/6/2018 Chạm 4 64
16/6/2018 Chạm 9 --
15/6/2018 Chạm 5 45
14/6/2018 Chạm 7 --
13/6/2018 Chạm 3 37
12/6/2018 Chạm 9 99
11/6/2018 Chạm 3 --
10/6/2018 Chạm 9 --
09/6/2018 Chạm 9 99
08/6/2018 Chạm 3 38
07/6/2018 Chạm 5 --
06/6/2018 Chạm 1 --
05/6/2018 Chạm 9 --
04/6/2018 Chạm 3 83
03/6/2018 Chạm 0 00
02/6/2018 Chạm 5 85
01/6/2018 Chạm 2 72
31/5/2018 Chạm 3 --
30/5/2018 Chạm 8 --
29/5/2018 Chạm 9 97
28/5/2018 Chạm 3 38
27/5/2018 Chạm 8 08
26/5/2018 Chạm 7 73
25/5/2018 Chạm 9 --
24/5/2018 Chạm 6 76
23/5/2018 Chạm 4 44
22/5/2018 Chạm 3 30
21/5/2018 Chạm 1 11
20/5/2018 Chạm 7 70
19/5/2018 Chạm 9 --
18/5/2018 Chạm 4 40
17/5/2018 Chạm 2 23
16/5/2018 Chạm 0 70


Hỗ trợ trực tuyến
Hotline: 0973 043 722

Thông kê truy cập