SOI CẦU ĐẶC BIỆT 8 SỐ MIỀN NAM

THỐNG KÊ KẾT QUẢ SOI CẦU HÀNG NGÀY

NGÀY CẦU ĐẶC BIỆT 8 SỐ MIỀN NAM
KẾT QUẢ ĐÀI PHÁT
  Bảo trì    
07/9/2016 01 10 05 50 46 64 15 16 Trượt Đồng Nai
06/9/2016 26 62 67 76 16 61 86 96 Trúng 67  
05/9/2016 18 81 37 73 46 64 92 80 tRƯỢT TP.HCM
  Bảo Trì    
01/9/2016 19 91 51 15 14 41 87 97 Trúng 91 Tây Ninh
31/8/2016 81 18 36 42 24 45 54 85 Trượt Đồng Nai
30/8/2016 69 96 17 71 48 84 30 03 Trượt Bến Tre
29/8/2016 56 65 19 91 58 85 05 50 Trượt TP.HCM
28/8/2016 35 53 15 51 79 97 62 26 Trúng 51 Tiền Giang
27/8/2016 36 63 03 30 16 61 79 97 Trượt TP.HCM
26/8/2016 57 75 38 83 81 96 69 99 Trượt Vĩnh Long
25/8/2016 01 10 08 80 18 81 09 90 Trúng 08 Tây Ninh
24/8/2016 38 83 58 85 59 95 12 06 Trúng 95 Đồng Nai
23/8/2016 18 81 89 98 43 34 62 26 Trượt  Bến Tre
22/8/2016 58 85 68 86 65 56 42 24 Trúng 85 TP HCM
21/8/2016 46 64 07 70 26 62 48 84 Trượt Tiền Giang
20/8/2016 38 83 78 87 56 65 47 74 Trượt TP HCM
19/8/2016 03 30 16 61 68 86 42 83 Trúng 68 Vĩnh Long
18/8/2016 18 81 68 86 24 42 39 93 Trúng 24 Tây Ninh
16/8/2016 23 32 13 31 33 34 35 36 Trung 31 Bến Tre
15/8/2016 68 86 24 42 27 72 62 63 Trượt TP HCM

 


Hỗ trợ trực tuyến
Hotline: 0888.395.866

Thông kê truy cập