SOI CẦU XỈU CHỦ MIỀN NAM

Với thẻ nạp 1.000.000 VNĐ bạn sẽ nhận được 3 sô giải 7  MIỀN NAM đẹp nhất  ngày hôm nay mà chúng tôi đã tập trung nghiên cứu phân tích và chọn lọc kỹ nhất.

Dịch vụ giúp khách hàng tham khảo kết quả xổ số truyền thống mất phí tỷ lệ chuẩn xác cao. Chúng tôi không chịu trách nhiệm bạn sử dụng những kết quả phân tích mà chúng tôi đưa ra. Khuyến khích nên tham gia các dịch vụ soi cau lo nhà nước ban hành.

(Các bạn sẽ nhận được số trong thời gian từ 9h00 đến 16h00 mỗi ngày)

THỐNG KÊ KẾT QUẢ SOI CẦU HÀNG NGÀY

NGÀY XỈU CHỦ MIỀN NAM
KẾT QUẢ GHI CHÚ
21/8/2017 389 113 -- TP HCM
20/8/2017 365 269 -- Tiền Giang
19/8/2017 474 623 -- TP HCM
18/8/2017 474 623 -- Vĩnh Long
17/8/2017 394 124 -- Tây Ninh
16/8/2017 141 291 -- Đồng Nai
15/8/2017 193 239 -- Bến Tre
14/8/2017 025 689 -- TP HCM
13/8/2017 607 519 -- Tiề Giang
12/8/2017 250 166 -- TP HCM
10/8/2017 179 235 -- Tây Ninh
09/8/2017 256 320 -- Đồng Nai
08/8/2017 908 128 -- Bến Tre
07/8/2017 460 130 -- TP HCM
06/7/2017 087 934 -- Tiền Giang
05/8/2017 399 129 -- TP HCM
04/8/2017 505 171 -- Vĩnh Long
03/8/2017 293 417 293 Tây Ninh
02/8/2017 183 233 -- Đồng Nai
01/8/2017 136 232 -- Bến Tre
31/7/2017 147 274 -- TP HCM
30/7/2017 123 756 -- Tiền Giang
29/7/2017 151 203 -- TP HCM
28/7/2017 689 031 689 Vĩnh Long
27/7/2017 352 157 -- Tây Ninh
26/7/2017 145 234 -- Đồng Nai
25/7/2017 230 166 -- Bến Tre
24/7/2017 394 250 -- TP HCM
23/7/2017 232 469 -- Tiền Giang
22/7/2017 195 307 -- TP HCM
21/7/2017 273 194 -- Vĩnh Long
20/7/2017 107 212 -- Tây Ninh
19/7/2017 130 283 -- Đồng Nài
18/7/2017 148 698 698 Bến Tre
17/7/2017 232 091 -- TP HCM
16/7/2017 mất dữ liệu    
15/7/2017 981 256 -- TP HCM
14/7/2017 147 235 -- Vĩnh Long
13/7/2017 496 156 -- Tây Ninh
12/7/2017 219 080 -- Đồng Nai
11/7/2017 470 340 -- Bến Tre
10/7/2017 081 239 -- TP HCM
09/7/2017 340 981 -- Tiền Giang
08/7/2017 417 257 -- TP HCM
07/7/2017 102 257 -- Vĩnh Long
06/7/2017 027 357 027 Tây Ninh
05/7/2017 235 532 -- Đồng Nai
04/7/2017 139 293 -- Bến Tre
03/7/2017 352 104 -- TP HCM
02/7/2017 282 642 -- Tiền Giang
01/7/2017 137 260 -- TP HCM
30/6/2017 202 129 -- Vĩnh Long
29/6/2017 143 256 -- Tây Ninh
28/6/2017 370 196 -- Đồng Nai
27/6/2017 127 286 -- Bến Tre
26/6/2017 180 198 -- TP HCM
25/6/2017 460 986 -- Tiền Giang
24/6/2017 290 118 290 TP HCM
23/6/2017 147 230 -- Vĩnh Long
22/6/2017 219 495 219 Tây Ninh
21/6/2017 042 137 -- Đồng Nai
20/6/2017 159 226 -- Bến Tre
19/6/2017 194 234  --  TP HCM 
18/6/2017 480 293 -- Tiền Giang
17/6/2017 169 394 -- TP HCM
16/6/2017 189 271 -- Vĩnh Long
15/6/2017 492 128 -- Tây Ninh
14/6/2017 106 785 -- Đồng Nai
13/6/2017 537 502 -- Bến Tre
12/6/2017 371 295 -- TP HCM
11/6/2017 423 136 -- Tiền Giang
10/6/2017 101 258 -- TP HCM
09/6/2017 619 469 619 Vĩnh Long
08/6/2017 132 257 -- Tây Ninh
07/6/2017 416 232 -- Đồng Nai
06/6/2017 164 268 -- Bến Tre
05/6/2017 280 147 -- TP HCM
04/6/2017 318 983 -- Tiền Giang
03/6/2017 532 185 -- TP HCM
02/6/2017 215 130 -- Vĩnh Long
1/6/2017 210 221 -- Tây Ninh
31/5/2017 370 781 -- Đồng Nai
30/5/2017 996 136 996 Bến tre
29/5/2017 232 467 -- TP HCM
28/5/2017 479 137 -- Tiền Giang
27/5/2017 390 154  --  TP HCM 
26/5/2017 212 156 -- Vĩnh Long
25/5/2017 990 239 -- Tây Ninh
24/5/2017 132 264 -- Đồng Nai
23/5/2017 125 755 755 Bến Tre
22/5/2017 101 235 -- TP HCM
21/5/2017 471 129 -- Tiền Giang
20/5/2017 101 645 -- TP HCM
19/5/2017 392 901 -- Vĩnh Long
18/5/2017 629 454 -- Tây Ninh
17/5/2017 108 471 -- Đồng Nai
16/5/2017 121 167 -- Bến Tre
15/5/2017 165 327 -- TP HCM
14/5/2017 321 135 -- Tiền Giang
13/5/2017 202 659 -- TP HCM
12/5/2017 218 156 -- Vĩnh Long
11/5/2017 325 190 -- Tây Ninh
10/5/2017 321 145 -- Đồng Nai
09/5/2017 156 360 -- Bến Tre
08/5/2017 139 485 -- TP HCM
07/5/2017 125 998 -- Tiền Giang
06/5/2017 327 902 -- TP HCM
04/5/2017 906 125 -- Tây Ninh
03/5/2017 156 590 590 Đồng Nai
02/5/2017 163 297 -- Bến Tre
01/5/2017 365 471 -- TP HCM
30/4/2017 239 173 -- Tiền Giang
29/4/2017 023 321 -- TP HCM
28/4/2017 417 234 -- Vĩnh Long
27/4/2017 304 145 -- Tây Ninh
26/4/2017 314 129 -- Đồng Nai
25/4/2017 235 102 -- Bến Tre
24/4/2017 163 389 -- TP HCM
23/4/2017 358 423 -- Tiền Giang
22/4/2017 232 350 -- TP HCM
21/4/2017 256 985 -- Vĩnh Long
20/4/2017 354 217 -- Tây Ninh
19/4/2017 272 161 -- Đồng Nai
18/4/2017 373 496 -- Bến Tre
17/4/2017 136 369 -- TP HCM
16/4/2017 145 354 -- Tiền Giang
15/4/2017 415 961 -- TP HCM
14/4/2017 181 812 -- Vĩnh Long
13/4/2017 321 918 -- Tây Ninh
12/4/2017 234 569 -- Đồng Nai
11/4/2017 023 469 -- Bến Tre
10/4/2017 232 256 -- TP HCM
09/4/2017 474 385 -- Tiền Giang
08/4/2017 139 347 -- TP HCM
07/4/2017 756 090 -- Vĩnh Long
06/4/2017 345 644 644 Tây Ninh
05/4/2017 830 380 -- Đồng Nai
03/3/2017 629 516 629 TP HCM
02/7/2017 196 365 -- Tiền Giang
01/4/2017 362 192 -- TP HCM
31/3/2017 183 256 -- Vĩnh Long
30/3/2017 575 416 -- Tây Ninh
29/3/2017 467 385 -- Đồng Nai
28/3/2017 394 681 -- Bến tre
27/3/2017 986 232 -- TP HCM
26/3/2017 292 192 -- Tiền Giang
25/3/2017 323 988 -- TP HCM
24/3/2017 108 981 -- Vĩnh Long
23/3/2017 519 915 -- Tây Ninh
22/3/2017 182 289 -- Đồng Nai
21/2/2017 411 236 -- Bến Tre
20/3/2017 352 436 -- TP HCM
19/3/2017 211 077 077 Tiền Giang
18/3/2017 292 892 -- TP HCM
17/3/2017 147 430 -- Vĩnh Long
16/3/2017 452 254 452 Tây Ninh
15/3/2017 323 493 -- Đồng Nai
14/3/2017 268 824 -- Bến Tre
13/3/2017 524 973 -- TP HCM
12/3/2017 173 247 -- Tiền Giang
11/3/2017 151 156 -- TP HCM
10/3/2017 130 293 -- Vĩnh Long
09/3/2017 015 296 -- Tây Ninh
08/3/2017 203 183 -- Đồng Nai
07/3/2017 105 551 -- Bến tre
06/3/2017 126 089 -- TP HCM
05/3/2017 183 568 -- Tiền Giang
04/3/2017 129 981 -- TP HCM
04/3/2017 451 237 -- TP HCM
03/3/2017 186 109 -- Vĩnh Long
02/3/2017 231 017 -- Tây Ninh
01/3/2017 123 098 -- Đồng Nai
28/02/2017 416 102  --  Bến Tre 
27/02/2017 038 307 -- TP HCM
26/02/2017 272 407 -- Tiền Giang
25/02/2017 127 037 -- TP HCM
24/02/2017 704 407 407 Vĩnh Long
23/02/2017 360 127 -- Tây Ninh
22/02/2017 393 235 -- Đồng Nai
21/02/2017 210 132 -- Bến Tre
20/02/2017 973 089 -- TP HCM
19/02/2017 498 515 -- Tiền Giang
18/02/2017 265 034 -- TP HCM
17/02/2017 654 304 -- Vĩnh Long
16/02/2017 473 239 -- Tây Ninh
15/02/2017 235 973 -- Đồng Nai
14/02/2017 043 238 -- Bến Tre
13/02/2017 256 512 -- TP HCM
12/02/2017 333 986 -- Tiền Giang
11/02/2017 165 210 -- TP HCM
10/02/2017 168 081 -- Vĩnh Long
09/02/2017 136 314 -- Tây Ninh
08/02/2017 505 479 -- Đồng Nai
07/02/2017 146 664 -- Bến Tre
06/02/2017 939 019 -- TP HCM
05/02/2017 146 285 -- Tiền Giang
04/02/2017 363 679 -- TP HCM
03/02/2017 947 029 -- Vĩnh Long
02/02/2017 866 108 -- Tây Ninh
01/02/2017 346 165 -- Đồng Nai
31/01/2017 986 125 --  Bến Tre 
26/01/2017 983 172 -- Tây Ninh
25/01/2017 565 152 -- Đồng Nai
24/01/2017 152 326 --  Bến Tre 
23/01/2017 912 066 -- TP HCM
22/01/2017 394 -- Tiền Giang
21/01/2017 601 -- TP HCM
20/01/2017 368 -- Vĩnh Long
19/01/2017 108 -- Tây Ninh
18/01/2017 017 -- Đồng Nai
17/01/2017 193 -- Bến Tre
16/01/2017 046 -- TP HCM
15/01/2017 417 -- Tiền Giang
14/01/2017 989 -- TP HCM
13/01/2017 169 -- Vĩnh Long
12/01/2017 314 -- Tây Ninh
11/01/2017 126 -- Đồng Nai
10/01/2016 316 -- Bến Tre
09/01/2017 127 -- TP HCM
08/01/2017 756 -- Tiền Giang
07/01/2017 262 -- TP HCM
06/01/2017 235 -- Vĩnh Long
05/01/2017 528 -- Tây Ninh
04/01/2017 424 -- Đồng Nai
03/01/2017 105 -- Bến Tre
02/01/2016 456 -- TP HCM
01/01/2017 046 -- Tiền Giang

 

Các con sô của soicau247.org  đưa ra dựa trên kết quả soi cầu xổ số truyền thống với mục đích giúp các bạn tham khảo để có sự lựa chọn hợp lý. trúng hay không còn tùy thuộc nhiều vào chính quyết định của bạn và vận may của bạn. chúng tôi không chịu trách nhiệm về việc sử dụng của các bạn. KHuyến khích tham gia xổ số truyền thống của nhà nước, không chơi theo hình thức lô đề của các cá nhân tổ chức mà Nhà nước không cho phép!

CHÚC CÁC BẠN MAY MẮN!!


Hỗ trợ trực tuyến
Hotline: 0888.395.866

Thông kê truy cập